WEBSITE DISCLAIMER

1. Het is niet toegestaan om de totale Piecon website of delen daarvan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Piecon anders dan voor persoonlijke/niet commerciƫle doeleinden te gebruiken.


2. Piecon streeft na een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van gegevens op deze website te publiceren.


3. Piecon heeft het recht de inhoud van de website op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen.


4. Piecon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van onjuiste en/of niet actuele informatie op de website.


5. Omtrent naar Piecon gestuurde e-mails of andere elektronische berichten wordt niet gegarandeerd dat deze tijdig worden ontvangen en verwerkt.Piecon aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van deze e-mails of andere elektronische berichten.


6. Piecon aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein Piecon.nl.


7. Piecon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de Piecon website.